Hiệu suất
4.9/5
HÀI LÒNG14 đánh giá
  • ≤5h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 100.0%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • US $240,000+
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh từ thiết kế
Tùy chỉnh theo sản phẩm mẫu
Nhận dạng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu
Kiểm tra thành phẩm
CE
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})

SẢN PHẨM CHÍNH

Main product
0,07 US$ - 0,10 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Cái
Main product
0,35 US$ - 0,98 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 500 Mét
Trả hàng dễ dàng
6 orders
Main product
0,92 US$ - 2,30 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,10 US$ - 18,42 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 50 Bộ
12 orders
Main product
0,48 US$ - 0,78 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 100 Mét
Trả hàng dễ dàng
15 orders